Intangible Cultural Heritage of Asia


  • Authors: Jeong Won Kang, Yong Ho Heo, Sangmee Bak, Boyoung Cha, Hyeok Hui Kwon, Zhenkunn Zhao, Dokyung Joo, Kyung Taek Yim, Hyung Jun Kim, Pyungrae Lee, Seok-Joon Hong, Kyunghak Kim & Gi Yeon Koo
  • Publication Date: August / 2022
  • Publisher: Zininzin

Authors

 

Jeong Won Kang

Prof., Dept. of Anthropology, SNU

Yong Ho Heo

Specially-appointed prof., Dept. of Cultural Heritage, Gyeongju University

Sangmee Bak

Prof., Dept. of International Studies, HUFS

Boyoung Cha

UNESCO ICHCAP

Hyeok Hui Kwon

Assistant Prof., Dept. of Cultural Anthropology, Kangwon National University

Zhenkunn Zhao

Assistant Prof., Yunnan Normal University

Dokyung Joo

Ph.D. Candidate, Dept. of Anthropology, SNU

Kyung Taek Yim

Prof., Dept. of Archaeology & Cultural Anthropology, Jeonbuk National University

Hyung Jun Kim

Prof., Dept. of Cultural Anthropology, Kangwon National University

Pyungrae Lee

Research Prof., HUFS

Seok-Joon Hong

Prof., Dept. of Archaeology & Cultural Anthropology, Mokpo University

Kyunghak Kim

Prof., Dept. of Anthropology & Archaeology, Chonnam National University

Gi Yeon Koo

HK Research Professor, SNUAC